GÜLEN GROUP

Gülen Grup

DÜNYAYI KORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevre, Toplum ve Ekonomi alanlarında daha iyi bir dünya için Sürdürülebilirlik çalışmalarını destekliyoruz.

Gülen Grup

Sürdürülebilirlik Nedir?

Kendi ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi için gelecek nesillerimizin ihtiyaçlarından ödün vermeden yapılan koruyucu ve kollayıcı çalışmalar bütününü Sürdürülebilirlik kavramı ile ifade ediyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmaları; üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşam kalitesinin de daimi kılınabilmesini amaçlar.

Bu hedef ve amaçlar doğrultusunda Sürdürülebilirlik çalışmaları Çevre, Toplum ve Ekonomi ana başlıklarında ele alınır.

Günümüzde Sürdürülebilirlik İlkeleri için uluslararası standartlar oturtulmuştur.
Gülen Grup
Gülen Grup

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMELLERİ

Gülen Grup
ÇEVRE
Doğayı ve ekosistemi korumak için çalışıyoruz.
Gülen Grup
TOPLUM
Herkes için iyi eğitim, sağlık, yaşam ve çalışma imkanlarını destekliyoruz.
Gülen Grup
EKONOMİ
Ekonomik kalkınmanın adil olmasını için yapılan çalışmaları destekliyoruz.
Gülen Grup Gülen Grup